BUURTVERBINDERS (tussen Tuindorp-Oostzaan ende voormalige NDSM-werf)
English below

--

Herinneringen aan NDSM!

Als je het leuk vindt om samen herinneringen aan de NDSM op te halen, kom dan zaterdag 8 juli om 12 uur naar Zonneplein 18 (op de hoek; bij Tuindorp Deli-cious). Gratis een lekkere lunch en verhalen vertellen! Het duurt tot 16u.

Aanmelden hoeft niet, maar mag wel via: mvz_denhaag@hotmail.com


--

Buurtverbinders tussen Tuindorp-Oostzaan ende voormalige NDSM-werf (Buurtbudget project)

Kook-collectief Tuindorp Deli-cious en kunstenaars broedplaats Treehouse NDSM hebben vorig jaar een buurtbudget-project voorgesteld om de historische verbinding tussen de NDSM-werf en de bewoners van Tuindorp-Oostzaan te heractiveren. Dit project heeft uiteindelijk zoveel stemmen gekregen van bewoners dat het uitgevoerd mag gaan worden!

In dit project werken kunstenaars samen met de bewoners aan kunstprojecten, om de buurt mooier en leuker te maken. Alle resultaten worden tentoongesteld in de buurt, vergezeld van lekker eten van Tuindorp Deli-cious!

DE PROJECTEN:

  • Buurtmeningen (15 april)

Kunstenares Judith Segers uit Treehouse NDSM heeft samen met buurtbewoners een onderwaterwereld afgebeeld op de dichtgetimmerde, voormalige viswinkel aan het Zonneplein. De verschillende vissen staan voor de diversiteit aan meningen over de buurt die buurtbewoners haar eerder mochten sturen.

LEES IN DIT ARITKEL MEER OVER HET PROJECT
!
ZIE FOTO'S VAN HET KUNSTWERK EN PROCES HIER!

  • Herinneringen (3 juni, 8 juli, en 15 juli)

Schilder Marius nodigt alle buurtbewoners uit om hun herinneringen aan de NDSM-werf te delen. Dat mogen herinneringen zijn aan de werf van toen, maar ook van nu. Marius geeft gratis teken- en schilderworkshops om samen deze verhalen te verbeelden op papier, om deze zo tentoon te stellen. Deze workshops zijn niet alleen om kunst te maken, maar ook om elkaar te kunnen ontmoeten en samen een heerlijke lunch te hebben! Hiervoor kun je je nog aanmelden, iedereen is welkom.

Voor materialen wordt gezorgd en teken- of schilderervaring is niet nodig.

Wil jij je aanmelden? Stuur dan een mail naar mvz_denhaag@hotmail.com

  • Tuindorp Nu (Zomer 2023 - data worden bekend gemaakt.)

Fotograaf Joram nodigt Tuindorpers uit om mooie, belangrijke, en/of interessante plekken in Tuindorp-Oostzaan aan hem door te geven. De meest genoemde plekken fotografeert hij op hun mooist. De foto’s worden verwerkt in een kaart van de buurt en in richtingaanwijzers in de buurt. Aan dit deelproject kun je ook nog meedoen!

Wil jij je aanmelden? Stuur dan een mail naar info@blomkwist.com

  • Samen muziek (Datum wordt bekend gemaakt.)

Muzikant Nina Rompa wil samen met oude en nieuwe Tuindorpers werken aan een lied dat Tuindorp-Oostzaan en NDSM verbindt. Iedereen is welkom voor 3 bijeenkomsten om samen te eten en het lied in te studeren. De opvoering zal plaatsvinden tijdens de eindpresentatie van alle projecten, na de zomer!  

Wil jij je aanmelden? Stuur dan een mail naar ninarompa@gmail.com

---------------------------------

EN

--

Memories of NDSM!

If you would like to reminisce about the NDSM together, come to Zonneplein 18 (on the corner; at Tuindorp Deli-cious) on Saturday July 8th at 12h. Enjoy a delicious lunch and tell stories for free! It lasts until 4 pm.

You don't have to register, but you can do so via: mvz_denhaag@hotmail.com.

--

Neighborhood connectors between Tuindorp-Oostzaan and the former NDSM wharf (Neighborhood budget project)

The cooking collective Tuindorp Deli-cious and Treehouse NDSM proposed a neighbourhood budget project last year to re-activate the historical connection between the NDSM wharf and the residents of Tuindorp-Oostzaan. We are delighted to announce that our proposal received the most votes from locals and it is being implemented!

For this project, some of Treehouse NDSM’s artists will work with residents on 4 different cultural initiatives to make the neighbourhood more beautiful and fun. The results from these sub-projects will be later displayed in the area during a Neighbourhood Celebration (Buurtfeest) with music and tasty food from Tuindorp Delicious!

THE SUB-PROJECTS:

  • Neighbourhood Opinions (April 15th)

Together with local residents, visual artist Judith Segers has depicted an underwater world over the panels of the former fish shop located at Zonneplein. The different fish represent the diversity of opinions that local residents have about the neighbourhood, which were previously shared with her.

READ MORE ABOUT THIS PROJECT IN THIS ARTICLE HERE!

SEE PHOTOS OF THE FINAL PRODUCT HERE!

  • Memories (June 3rd, July 8th and July 15th)

Painter Marius van Zandwijk invites all local residents to share their memories of the NDSM wharf. These may be memories of the yard from long ago, but also fresher memories. Marius will give free drawing and painting workshops so that they can portray these memories. These meetings will also be an opportunity for locals to meet each other and have a delicious lunch together! The resulting paintings will be part of a small exhibition. Materials are provided and drawing or painting experience is not necessary.

To participate in this sub-project, send an email to mvz_denhaag@hotmail.com

  • Tuindorp Now (During the summer - dates TBC)

Photographer and Tuindrop resident Joram Blomkwist invites his neighbours to share some of the spots from the area they consider the most beautiful, important, or interesting with him. He will later photograph the most mentioned places at their best. The printed images will be displayed in the area.

To participate in this sub-project, send an email info@blomkwist.com

  • Music together (After the summer - dates TBC)

Musician Nina Rompa wants to work with old and new Tuindorpers on a song that connects Tuindorp-Oostzaan and NDSM. Everyone is welcome for 3 meetings, in which you will enjoy a nice meal and learn a song together. The song will be performed by all the participants during a final presentation of entire project.

To participate in this sub-project, send an email to ninarompa@gmail.com

July 8, 2023
TICKETS
WEBSITE
EXTRA INFO
...
PARTICIPANTS
NINA ROMPA
Judith Segers
Marius van Zandwijk
LOCATION
RESIDENTS
tt. neveritaweg 55-57
1033 WB Amsterdam, NH
NOORD HOLLAND